Dàn đề 56 số bỏ Kép bằng, bỏ chạm 0 và chạm 1

dàn đề 56 số nuôi khung 3 ngày sau khi đề về kép Dàn đề 56 số có rất nhiều biến thể khác nhau. Tuy nhiên có một phiên bản của đề dàn này được nhiều anh em chơi lô…